Osmanlı Hukuk Sistemi İçinde Tıp ve Hekimlerin Yeri


DÜZBAKAR Ö.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, vol.13, no.2, 2005 (Peer-Reviewed Journal)