İş Yerinde Şiddetin İş Tatmini ve Duygu Durumu Üzerine Etkisinin Analizi Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama


BAYRAM ARLI N. , AYTAÇ S. S. , BİLGEL N. G.

14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Trabzon, 30-31 Ekim-1 Kasım 2008, Turkey, 30 October - 01 November 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey