Sağ ve Sol Laparoskopik Donör Nefrektomilerin Karşılaştırılması Retropektif Analiz


GÜREŞ N., GÜRLÜLER E. , BERBER İ., ÇAKIR Ü., GÜRKAN A.

Translplantasyon 2011 (TONKKD VII.Kongresi), Turkey, 12 - 16 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey