Evaluation of Performing Turkish Music with Violoncello in Music Teaching Program


Creative Commons License

Azad D., Alıcı S.

AKÜ AMADER, vol.9, no.17, pp.256-274, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 17
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.36442/amader.2023.90
  • Journal Name: AKÜ AMADER
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.256-274
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

In this resaerch, it is aimed to identify the problems and difficulties experienced by cello students who are learning cello with classical music methods in Music Education Departments while performing Turkish music and to offer solutions to them. For this purpose, eight people who have studied at Bursa Uludağ University Music Education Department were interviewed. Purposive sampling was used to determine the participants. The data were obtained by semi-structured interview technique. In order to obtain the data, a semi-structured interview form consisting of 9 questions prepared by the researchers was prepared. Qualitative content analysis method was used to analyze the data. As a result of the research, the participants stated that they knew about the transposing system in Turkish music, but they had never applied it before or they did not use it because they had difficulty in applying it. They said that Turkish music is easier to perform from memory rather than with partition. There are participants who stated that there is a lack of Turkish music method in cello studies and that the use of method is important and also some participants who say that the use of method is not really necessary and it is enough to reach a certain level with cello in classical music education to be able to perform Turkish music.

Keywords: Music Education, Violoncello, Violoncello Education, Turkish Music.

Bu çalışmada, Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Batı müziği metotları ile eğitim alan viyolonsel öğrencilerinin, Türk müziği seslendirmesine yönelik durumlarını varsa karşılaştıkları zorlukları tespit etmek ve bunlara çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Bursa Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim görmüş sekiz kişi ile görüşülmüştür. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Verileri elde etmek amacıyla 9 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, katılımcılar Türk müziğindeki transpoze yaparak seslendirme; göçürme sistemini bildiklerini fakat daha önce hiç uygulamadıklarını ya da uygulamakta zorlandıklarından dolayı kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Türk müziğinin kulaktan icrasının daha kolay olduğunu söylemişlerdir. Türk müziği metot kullanımı ile ilgili metot eksikliğinin olduğunu ve metot kullanımının önemli olduğunu belirten bir kesim olduğu gibi, metot kullanımının gerekli olmadığını Batı eğitiminde çalgıda belli bir düzeye gelmenin Türk müziğini seslendirmek için de yeterli olduğunu söyleyenler olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Viyolonsel, Viyolonsel Eğitimi, Türk Müziği.