Türkiye’de Hidroelektrik Enerjinin Gelişiminde Özel Sektör Katkısının İrdelenmesi: Doğu Karadeniz Havzası Örneği


AKPINAR A., satılmış u.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2014 (Peer-Reviewed Journal)