Uygulamalı PLC Programlama ve Operatör Panel Konfigürasyonu


Bayazit H.

Nobel Yayın Dağıtım, Bursa, 2005

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2005
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Bursa
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitap, PLC konusuyla ilgilenen herkese yönelik tarzda hazırlanmıştır. Bu kitapta, PLC çalışma prensibi, programlanması, giriş-çıkış elemanları ve  bağlantıları 100’ün üzerinde uygulama örnekleriyle açıklanmıştır. PLC’yi öğrenmenin en iyi yolu bir PLC serisi ile uzmanlaşmaktır. Bu amaçla, bu kitapta verilen komut ve örnekler Siemens S7-200 CPU-224 serisi esas alınarak hazırlanmıştır.

 

Kitabın birinci bölümünde PLC’nin genel çalışma prensibi ve uygulama alanları örneklerle açıklanmıştır. İkinci bölümde sayı sistemleri konusu açıklanmıştır. Üçüncü bölümde PLC bellek yapısı ve bu bölgelere erişim teknikleri açıklanmıştır. Dördüncü bölümde dijital giriş-çıkış modülleri ve dijital giriş elemanları örnekleriyle açıklanmıştır. Programlama dilleri ve tarama kavramı beşinci bölümde, Kombinasyonel lojik tasarım yöntemleri altıncı bölümde açıklanmıştır. Yedinci bölümde bit lojik komutları uygulama örnekleriyle açıklanmıştır. Komut listesiyle programlama sekizinci bölümde işlenmiştir. PLC’nin en önemli elemanlarından zamanlayıcı ve sayıcı komutları geniş örneklemelerle dokuzuncu ve onuncu bölümde incelenmiştir. Veri karşılaştırma ve matematiksel işlemler bölüm onbir ve oniki’de işlenmiştir. Veri taşıma ve altyordam konuları bölüm onüç ve ondört’te örnekleriyle incelenmiştir. Bölüm onbeş’te sıralı kontrol konusu etraflıca açıklanmıştır.  Lojik komutlar bölüm onaltı’da, veri kaydırma ve döndürme komutları ve uygulamaları bölüm onyedi’de işlenmiştir. Analog giriş ve çıkış modüllerin temel prensipleri ve uygulama örnekleri bölüm onsekizde incelenmiştir. Kesme işlemleri ve kesme türleri bölüm ondokuzda, yüksek hızlı sayıcılar bölüm yirmi’de, yüksek hızlı çıkışlar bölüm yirmibir’de işlenmiştir. Operatör panelin PLC’ye bağlamadan önce, PLC’nin kontrol ettiği hangi büyüklüklerin görselleştirileceğine, OP panel üzerinden hangi para-metrelerin girilebileceğine, hangi büyüklüklerin kumanda edilebileceğine dair hazırlanması gerekir. Bu işleme operetör panelin konfüre edilmesi denir. Bölüm yirmiiki’de, operatör panelin (OP7) konfigürasyon işlemleri S7-200 serisi için açıklanmıştır. 

Bölüm yirmiiki’de, operatör panelin (OP7) konfigürasyon işlemleri S7-200 serisi için açıklanmıştır.