İş Tatmini Ölçeğinin Türkçe Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması


KESER A., ÖNGEN BİLİR K. B.

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.3, pp.229-239, 2019 (Peer-Reviewed Journal)