Manzum Hâl Tercemelerinin (Terceme-İ Ahvâl) Edebiyat Tarihi Bakımından Önemi


EĞRİ S.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.40, pp.393-420, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier