İş Güvencesi Türk Çalışma Mevzuatındaki Düzenleme 158 Syılı ILO Sözleşmesi ve Eylül 2000 Tarihli İş Güvencesi Yasa Taslağının Kısaca Değerlendirmesi


KAYA P. A.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.103-115, 2001 (Peer-Reviewed Journal)