Türkiye'de Çevirmenlik Mesleğinin Hukuki Durumu


Creative Commons License

Hatipoğlu R.

Route Educational & Social Science Journal, vol.9, no.6, pp.309-317, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

En az bir yabancı dili bilen herkesin çeviri etkinliğini gerçekleştirebileceği inancı, çevirmenlik mesleğinin sahip olması gereken değere ulaşmasında büyük engellerden birini oluşturmaktadır. Çeviri mesleği, uluslararası ilişkilerin her aşamasında farklı dil ve kültürler arasında yazılı ve sözlü iletişimi sağlayan, uygulama alanlarına göre kendi içinde uzmanlaşma ve profesyonellik isteyen başlı başına bir meslek dalıdır. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede hukuki açıdan resmi bir kimliğe sahip olan çevirmenlik mesleği, Türkiye’de henüz istenen seviyede bir kimliğe sahip olabilmiş değildir. Sadece dilsel aktarım aracısı olmayıp, yazılı veya sözlü çevrilecek metni kültürel bağlamı içinde yorumlayıp aktarması gereken bir kültür uzmanı, iki kültür arasında hareket eden ve kültürler arası katmanların arasına girerek bilişsel ve işlevsel eylemlerde bulunan bir “denge uzmanı” olarak adlandırılan çevirmenin yerine getirdiği bu zorlu uğraşın, bir meslek olarak tanımlanması, toplumdaki algılanışı ve meslekleşme kriterleri açısından ele alınıp detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, çevirmenlik mesleğinin Türkiye’deki durumu ele alınacak, yasal açıdan eksik olan yönleri tartışılacak ve çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır.