INVESTIGATION OF THE WORKING POSTURES OF EMPLOYEES IN STORAGE AREAS


Gönen D., Atıcı Ulusu H., Oral A., Demirelli B.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.5, no.0, pp.293-299, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 0
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.293-299
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Employees working at high storage spaces frequently try to reach high shelves and when reaching to high shelves without a platform is needed sometimes they make climbing movements. In case of reaching, strain occurs in lumbar spine, arm and shoulder muscles. When this action repeats often during the day musculoskeletal disorders (MSD) occur. As a result of intensive use of arm strength at warehouse operations, warehouse injuries can be more risky than warehouse automation systems. This study was conducted in a company that produces wiring harness systems in automotive industry. Ergonomically unsuitable and repeated working postures in the company were observed and analyzed using a computer aided ergonomics software AnyBody Modelling System (AMS). The results of analysis were evaluated and some suggestions were made to eliminate these unsuitable working postures. The purpose is to minimize the risk of work accidents and occupational diseases by preventing the working postures that strain employees’ musculoskeletal system. The purpose of this study is to increase employee satisfaction, product quality and production amount and decrease the possible costs of unsuitable working postures by providing a safe working environment for employees. At the end of the study, stacking and storage systems that will keep the safety of employees in the forefront were proposed.

Yüksek depolama alanlarında çalışan işçiler sıklıkla yüksek raflara uzanmakta, bir platform olmaksızın yüksek raflara erişilmesi istendiğinde bazen tırmanma hareketlerini yapabilmektedirler. Uzanma durumunda bel omurlarında, kol ve omuz kaslarında zorlanmalar meydana gelmektedir. Bu hareketin gün içerisinde sıklıkla tekrarı halinde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları (KİSR) oluşmaktadır. Depo operasyonlarında kol gücünün yoğun olarak kullanılması sonucunda depo kazaları otomasyon sistemlerine göre daha riskli olabilmektedir. Çalışma, otomotiv sektöründe kablo üretimi yapan bir işletmede gerçekleştirilmiştir. İşletmede ergonomik açıdan uygun olmayan ve gün içerisinde tekrarlayan çalışma duruşları gözlenmiş ve bilgisayar destekli ergonomi yazılımı AnyBody Modelleme Sistemi (AMS) ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları değerlendirilmiş ve bu uygun olmayan, çalışanı zorlayan duruşların giderilmesi için önerilerde bulunulmuştur. Amaç, çalışanın kas iskelet sistemini zorlayan çalışma duruşlarını önleyerek, oluşabilecek iş kazası ve meslek hastalıkları riskini minimize etmektir. Çalışmanın amacı, çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, çalışan memnuniyetini, ürün kalitesini, üretim miktarını arttırmak ve uygun olmayan çalışma duruşlarının yaratabileceği maliyetleri azaltmaktır. Çalışma sonunda çalışanların güvenliğini ön planda tutacak istifleme ve depolama sistemleri önerilmiştir.