İnfeksiyöz bursal hastalığa karşı intermediate plus aşıların immünsüpresif özelliklerinin incelenmesi


SÖNMEZ G. , BAHADIROĞLU E., ÖZYİĞİT M. Ö. , BUDAK F. , ORAL H. B.

IV. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Turkey, 29 October - 02 November 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey