Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyo Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme


YÜCE M.

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, no.10, pp.1-23, 2010 (Peer-Reviewed Journal)