Ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin matematik hakkındaki inanç ve tutumlarının nitel ve nicel analizi


SEZGİN MEMNUN D.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD),, vol.16, no.2, pp.23-42, 2015 (Peer-Reviewed Journal)