Tarımda uygulanan ortak makina kullanım modelleri üzerine yenilikçi yaklaşımlar


Creative Commons License

Şakrak B., Alkan M., Ünal H.

9. ULUSAL TARIM KONGRESİ, İzmir, Turkey, 14 October 2022, pp.61-72

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61-72
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde nüfus ve gıda talebi artışı, işlenebilir tarımsal arazilerin etkin ve verimli kullanılması konusunun önemini artırmaktadır. Uluslararası tarım pazarlarında rekabet gücünün yükseltilmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve tarımsal teknolojik altyapının iyileştirilmesi için tarım sektöründe yeni teknoloji kullanımı ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilmektedir. Dijital teknolojilerin tarıma entegrasyonu işlemi sürdürülebilirlik açısından çok önemlidir. Ekonomik koşulların zorluğu, tarımı etkileyen olumsuz faktörlerin en başında gelmektedir. Ekim, hasat ve ilaçlama makinaları gibi satın alma ve işletmesi yüksek maliyetli mekanizasyon araçlarına ulaşım zorluğunu yenmek için paylaşım ekonomisi kapsamında çeşitli ortak makina modelleri uygulanmaktadır. En çok kullanılan modeller arasında, bireysel mülkiyet (komşu yardımlaşması), örgütsel mülkiyet (kooperatifler, birlikler ve şirketler) ve kamu kurumları mülkiyeti (bakanlık ve yerel yönetimler) gelmektedir. Bu modellerin uygulanmasında ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi için yeni bir ortak makina modeli olarak dijital araçların kullanıldığı “Tarım Makinalarının Uberizasyonu” yaklaşımı gelişmeye başlamıştır. Ulaşım için araç kiralaması olarak dünyada yaygınlaşan uberizasyon sistemi traktör kiralaması için kullanılarak tarım sektörüne giriş yapmıştır. Mevcut sistemde uygulanan ortak makina modelleri ile ticari güven eksikliği, uzman personel yetersizliği, iade oranı düşüklüğü, bilinçsiz kullanım, geç teslim ve yüksek kiralama ücreti gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların çözümüne, yazılım destekli, dijital araçların kullanıldığı tarımsal uberizasyon yönteminin uygulanması katkı sağlayacaktır. Dijital araçların tarımda yaygınlaşması büyük işletmelerin yanında, küçük işletme büyüklüğüne sahip çiftçilerin gelişimi için de faydalı olacaktır. Bu çalışma kapsamında mevcut ortak makina modellerinin analizi yapılmış ve yenilikçi yöntemlere geçiş süreci incelenmiştir. Bu sistemin tarımda ortak makina kullanımına getireceği avantajlar açıklanmıştır.