Ergenlerin sosyo duygusal özellikleri akran ve ebeveyn bağlılığı ile yardımseverlik ve saldırgan davranışları arasındaki ilişki örüntüsünün incelenmesi


KINDAP TEPE Y., KUMRU A., SAYIL F. M. , ÖZTÜRK A. , BAYRAKTAR F., PEKEL ULUDAĞLI N.

14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 08 September 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey