ANCIENT COLOURS AND THEIR MEANINGS


Gürgen İ.

OANNES - International Journal of Ancient History , vol.4, no.1, pp.259-275, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet

Günlük yaşamın vazgeçilmez birer parçası olan renkler, Eski Çağ’da ekonomi, sanat, din ve sosyal hayatın içinde önemli bir yer tutmuştur. Çeşitli anlam ve misyonların yüklendiği renkler, bazen bir ritüelin parçası, bazen statünün simgesi kimi zaman da bir hastalığın şifası olarak nitelendirilmiştir. Bu çalışma ile farklı toplumlara ait kaynak ve uygulamalara bakılarak Eski Çağ’da kullanılan renkler ve taşıdıkları anlamlar incelenecektir.

Anahtar kelimeler: Renk, Simge, Resim, Boya, Eski Çağ renkleri

 Abstract

As an indispensable part of daily life, colours take an important place in economy, art, religion and social life in ancient times. The colours, in which various meanings and missions are attributed to them, are sometimes described as part of a ritual, sometimes a symbol of status and sometimes a healing of a disease. In this study, the colours used in ancient times and their meanings will be examined by looking at the sources and practices of different societies.

Keywords: Colour, Symbol, Picture, Dye, Ancient colours