Anadolu ve Trakya kökenli buğday genetik materyalinde bazı agronomik özelliklerin belirlenmesi


Creative Commons License

Dağüstü N.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.13, pp.1-10, 1997 (Peer-Reviewed Journal)