Özofagus Atrezisi ile Doğan Çok Düşük Doğum Ağırlıklı ve Düşük Doğum Ağırlıklı Hastaların Sonuçları: Türkiye Özofagus Atrezisi Kayıt Sistemi Verilerinin Değerlendirilmesi


Öztan M. O., Soyer T., Öztorun C. İ., Fırıncı B., Ulukaya Durakbaşa Ç., Divarcı E., ...More

37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ve Strategies & Trends In European Pediatric Surgery (STEPS) Meeting, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes