Türkiye’de Açık İşler ve İşsizlik Oranı İlişkisi: Kantil Regresyon Uygulaması


Arabacı Ö., Öz R.

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 26 September 2020, pp.49-55

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.49-55
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu makale, işsizlik ve açık pozisyonlar arasındaki negatif ilişkiyi tanımlayan Beveridge eğrisi bağlamında Türk işgücü piyasasının döngüsel özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, kantil regresyon modeli Ocak 2005 – Nisan 2018 dönemine ait veri setine uygulanmıştır. Kantil regresyon, bağımlı değişkenin dağılımının şeklini, ölçeğini inceleyen sistematik bir strateji sunmaktadır. Bu nedenle, ekonominin daralma ve genişleme dönemlerine ilişkin olarak daha ayrıntılı bilgi verebilmektedir. Çalışmanın ana bulgusu, döngüsel açık iş ve döngüsel işsizlik serileri arsındaki ilişkinin sadece medyan ve üzerindeki kantiller için istatistiksel olarak anlamlı olduğudur. Bu nedenle, özellikle durgunluk dönemlerinde işgücü piyasasında ilgili ilişkinin Beveridge Eğrisi üzerinden izlenmesinin önem arz edeceği söylenebilir. Ayrıca, ekonominin genişleme dönemlerinde açık işler ve işsizlik serileri arasında ilişkinin ortadan kalkması, genişleme dönemlerinde piyasa tarafından talep edilen işgücünün mevcut işgücü arzı ile ilişkili olmadığını ima etmektedir. Bu anlamda, aktif işgücü piyasası politikalarının daha etkin bir şekilde kullanılmasının son derece önemli olduğu söylenebilir.