AMERİKA’DA SİYASAL YAPI VE LOBİLER VE DIŞ POLİTİKA: TÜRK, YUNAN, ERMENİ, İSRAİL VE ARAP LOBİLERİNİN ABD’NİN DIŞ POLİTİKASINA ETKİLERİ, 2. Baskı


Arı C. T.

Alfa Basım Yayım, İstanbul, 1997

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 1997
  • Publisher: Alfa Basım Yayım
  • City: İstanbul
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmada, esas olarak Amerika’daki karar alma süreci ve özellikle bu süreçte lobilerin yeri analiz edilmiştir. Burada tüm lobiler yerine dış politikada karar alma sürecinde çok daha etkili olan yabancı (ve etnik) lobiler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Ancak bu konuda da özellikle Türk lobisi başta olmak üzere, Türk dış politikasıyla birinci dereceden ilgili olan lobiler seçilmiştir. Çalışmanın önemli kısmı ABD’de Washington D.C’de Georgetown Universitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunduğum 1995 yazında tamamlanmıştır. Bu esnada gerek Kongre’deki oturumlar izlenerek gerekse Kongre üyelerinin yardımcılarıyla (staflar) görüş-meler yapılarak süreçle ilgili bilgi alınmaya çalışılmıştır.