Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi Koroner Kalsiyum Skorlama ile Karotis İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişki


İrteni h., eritmen ü., BOLCA TOPAL N., GÖKALP G., SIĞIRLI D., ALPARSLAN B., ...More

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013 (Peer-Reviewed Journal)