Örgüt Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Anlamaya Yönelik Bir Saha Araştırması


YÜCE M. , ÇİFTÇİOĞLU B. A. , PAŞA F.

4. Internatıonal Congress on Economıcs and Busıness, Budapest, Hungary, 26 - 29 June 2018, pp.110-111

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Budapest
  • Country: Hungary
  • Page Numbers: pp.110-111