Örgüt Çalışanlarının Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Anlamaya Yönelik Bir Saha Araştırması


YÜCE M., ÇİFTÇİOĞLU B. A., PAŞA F.

4. Internatıonal Congress on Economıcs and Busıness, Budapest, Hungary, 26 - 29 June 2018, pp.110-111

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Budapest
  • Country: Hungary
  • Page Numbers: pp.110-111
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes