EFFECT ON SOLUBLE SOLIDS CONTENT IN PROCESSING TOMATO FRUITS OF IRRIGATION


Creative Commons License

Kuşçu H. , Turhan A. , Demir A. O. , Özmen N.

12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu Mayıs, Tekirdağ., Tekirdağ, Turkey, 21 - 23 May 2014, vol.1, pp.171-178

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.171-178

Abstract

The content of soluble solids (SSC) in the fruit is one of the most important quality parameters for

tomatoes grown for processing. This parameter has become a topic of interest to farmers in Turkey in

last 5 years, while it previously only managers of processing tomato factories that are closely. A high

TSS content in tomatoes increases paste amount obtained from piece fruit and decreases the energy

costs of the factory. Therefore, processing tomato factories in Turkey have been considering a

purchasing policy based not only on the weight of fresh tomatoes but also on the TSS of tomato

samples taken from the trailers that are brought to the factory. The SSC in fresh fruit is affected by

both genetic factor and environmental condition. Irrigation is one of the most important environmental

factors affecting the fruit yield and SSC of tomato. Irrigation method, time to cessation of irrigation

applications, water amount applied in crop growth stages and irrigation water quality may affect

differently tomato SSC. Considering to be high level of processing tomato cultivation in our country,

optimum irrigation management is necessary for a better compromise of the yield and SSC. In this

study, the effects and the importance of irrigation management aspects of soluble solids in the

cultivation of tomatoes is discussed.

Suda çözünür kuru madde (SÇKM), salçalık amaçlı yetiştirilen domates meyvelerinde aranan en

önemli kalite özelliklerinden biridir. Bu özellik, önceleri sadece domates işleyen fabrika yöneticilerini

yakından ilgilendirirken, son beş yıldır Türkiye'de çiftçileri de ilgilendiren bir konu haline gelmiştir.

Domates meyvelerinin SÇKM değerleri yükseldikçe, birim meyveden elde edilen salça miktarı

artmakta ve işletmenin enerji giderleri azalmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'deki domates işleyen

fabrikalar, sadece kilogram başına değil, aynı zamanda fabrikaya getirilen römorklardan alınan

domates numuneleri üzerindeki SÇKM değerlerini temel alan fiyatlandırma politikası izlemektedir.

Meyvedeki SÇKM değerlerini genetik ve çevresel etmenler etkilemektedir. Sulama, domates meyve

veriminin yanı sıra SÇKM değerlerini etkileyen en önemli çevre etmenlerinden biridir. Sulama

yöntemi, sulama uygulamalarının kesilme zamanı, bitki gelişme dönemlerinde uygulanan su miktarı,

farklı kısıntılı sulama uygulamaları ve sulama suyu kalitesi salçalık domatesin SÇKM değerlerini

farklı biçimde etkileyebilmektedir. Ülkemizde salçalık domates yetiştiriciliğinin yüksek düzeyde

olduğu göz önüne alındığında, verim ve SÇKM değerlerinin uygun bir dengede tutulması yönüyle

doğru bir sulama yönetimi ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, salçalık domates yetiştiriciliğinde suda

çözünür kuru madde yönüyle sulama yönetiminin etkileri ve önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır.