Territorial Design of Empires: Soft Territorialities


YILMAZ S.

IX. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ-DÜNYA POLİTİKASINDA KRİZ VE DEĞİŞİM, Bursa, Turkey, 23 - 24 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey