The Role of Humic Acid Application in Reducing Detrimental Effects of Salt in Cauliflower (Brassica Oleraceae L. Var. Botrytis)


Creative Commons License

Turhan A.

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, no.6, 2019 (ESCI) identifier

Abstract

This study was conducted to determine effects of Humic Acid (HA) on yield and some quality characteristics of cauliflower under saline conditions. Control (0.3), 2, 4, 6and 8 dS∙m-1 NaCl and 0, 1 and 2 g∙kg1 HA combinations were applied to the growth medium. Salt application generally negatively affected yield and curd growth, and negative effects were mostly due to salt concentrations >2 dS∙m-1. Increasing salt concentration positively affected quality characteristics of curds, and the highest total acid contents of dry matter and total soluble solids were detected in salt concentrations of 6-8 dS∙m-1. The HA application for decreasing harmful effects of salt brought to a successful conclusion in terms of total yield notably, and curd diameter and length, and the total amount of dry matter. While positive effects occurred mostly at salt concentrations ≥4 dS∙m-1; effects of HA application did not occur at NaCl concentration of 6 or 8 dS∙m-1. Two g∙kg-1 HA produced better results for yield and curd weight, but application of 1 or 2 g∙kg-1 HA produced similar effects for other parameters.
Bu araştırmanın amacı; tuzlu koşullarda karnabaharın verim ve bazı kalite özellikleri üzerine Humik Asit (HA) uygulamalarının etkilerini ortaya koymaktır. Yetiştirme ortamına kontrol (0.3), 2, 4, 6 ve 8 dS∙m1 NaCl ve 0, 1 ve 2 g∙kg-1 HA kombinasyonları uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, tuz uygulamaları verim ve taç büyüme parametrelerini genel olarak önemli düzeylerde olumsuz etkilemiştir, bu olumsuz etkiler daha çok 2 dS∙m-1 üzerinde artan tuz konsantrasyonlarında bulunmuştur. Buna karşın, artan tuz konsantrasyonları bitki taç kalite özelliklerini olumlu etkilemiş ve en yüksek kuru madde, suda çözünür kuru madde ve toplam asit içerikleri yüksek tuz konsantrasyonlarında (6 ve 8 dS∙m-1) tespit edilmiştir. Tuzun zararlı etkilerinin azaltılmasına yönelik yapılan HA uygulamalarından toplam verim başta olmak üzere taç çap ve boyu, toplam kuru madde miktarından olumlu sonuç alınmıştır. Bu olumlu etkiler daha çok düşük ve orta tuz konsantrasyonlarında (≥4 dS∙m-1) gözlemlenirken, yüksek konsantrasyonlarda (6 ve 8 dS∙m-1) HA uygulamalarının herhangi bir etkisi gözlemlenememiştir. Verim ve taç ağırlığında 2g∙kg-1 HA uygulaması daha iyi sonuçlar verdiği ancak, diğer parametrelerde her iki uygulamanın (1 ve 2 g∙kg-1HA) benzer etkiler gösterdiği anlaşılmıştır.