Use of Biological Treatment in Geriatric Patients


Creative Commons License

Öztürk F., Aydoğan K.

in: Türkiye Klinikleri Dermatoloji - Özel Konular Dermatolojide Biyolojik Tedaviler , Karadağ AS, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.131-138, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.131-138
  • Editors: Karadağ AS, Editor
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Advances in the understanding of disease pathophysiology for inflammatory skin diseases

and in drug development have ushered in biologic therapies in dermatology. Biologic therapies are

molecules that target specific proteins implicated in immunemediated disease. Most of the biologic drugs

target psoriasis but several other dermatologic diseases seem to respond to biologic therapy. Overall,

3% to 13% of patients have onset of psoriasis after age 60 and of those with psoriasis, approximately 15%

of elderly patients have moderate-to-severe disease. Many elderly subjects with psoriasis are inadequately

treated and experience adverse consequences, both physically and psychologically. Traditional

systemic agents, such as methotrexate and cyclosporine, are often avoided due to increased toxicity in

older adults. For these reasons, phototherapy is usually the first-line modality for elderly patients with

moderate-to-severe disease. However, for patients with limited mobility or who rely on caregivers, frequent

visits for phototherapy may not be feasible. Given the higher efficacy and favorable tolerability

of biologic agents, they may be a suitable treatment option for elderly patients with moderate-to-severe

psoriasis.

İnflamatuar deri hastalıklarında hastalık patofizyolojisinin anlaşılması ve ilaç geliştirilmesindeki

ilerlemeler, dermatolojide biyolojik tedavilere öncülük etmiştir. Biyolojik tedaviler, immün aracılı hastalıkta

rol oynayan spesifik proteinleri hedefleyen moleküllerdir. Biyolojik ilaçların çoğu psoriasisi hedef

almaktadır, ancak diğer bazı dermatolojik hastalıkların da biyolojik tedaviye yanıt verdiği görülmektedir.

Genel olarak, hastaların %3-13’ünde psoriasis 60 yaşından sonra başlamakta ve psoriasis hastalarının

yaklaşık %15’inde orta-şiddetli hastalık bulunmaktadır. Psoriasisi olan birçok yaşlı hasta yetersiz

bir şekilde tedavi edilmekte ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz sonuçlar yaşamaktadır.

Metotreksat ve siklosporin gibi geleneksel sistemik ajanlardan, yaşlı yetişkinlerde artan toksisite nedeniyle

sıklıkla kaçınılmaktadır. Fototerapi genellikle orta-şiddetli hastalığı olan yaşlı hastalar için ilk seçenek

tedavi yöntemidir. Bununla birlikte, hareket kabiliyeti sınırlı olan veya bakıcılara bağımlı hastalar

için fototerapi için sık hastane gelişleri uygun olmayabilmektedir. Biyolojik ajanların daha yüksek etkinliği

ve daha iyi tolere edilebilirliği göz önüne alındığında, bu tedaviler orta-şiddetli psoriasisi olan yaşlı

hastalar için uygun bir tedavi seçeneği olabilmektedir.