Yedi İklim Türkçe A1 Kitabı ile Sejong Hangugo Korece 1A-1B Kitaplarının Tema ve Kelimeler Açısından Karşılaştırılması


Creative Commons License

Baştürk Ş., Kılıç Z.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.802-838, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.802-838
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

İPeople, from past to present, have come to need to learn different languages other than their own language for various reasons, and they have made use of textbooks to learn and teach a new language. For this reason, numerous institutions and organizations have prepared textbooks according to the proficiency levels related to language teaching. However, the most important issues to be considered while preparing these language learning/teaching textbooks are the identification of the teaching themes and the relevant words suitable for these themes.

In recent years, Turkey and South Korea have made great progress in both political and commercial fields. Consequently, both Turkish culture and Korean cultures have started to attract global attention. Therefore, in order to get to know and learn about the two cultures more closely, people have been watching Korean and Turkish TV series and listening to their songs. Furthermore, the people who are interested in Turkish and Korean cultures enrol at language teaching institutions and organizations to learn Turkish and Korean languages.

The Yunus Emre Institute promotes Turkish history, culture and art through 58 cultural centers abroad and teaches Turkish in these centers. The King Sejong Institute, which is supported by the Korean Government's Ministry of Culture, Sports and Tourism, like the Yunus Emre Institute, both teaches Korean and promotes Korean culture in 180 institutes in 60 countries. In the present study, the themes and words available in the textbooks prepared by both institutes for language teaching at A1proficiency level will be examined and compared. The aim of the present study is to compare the A1 proficiency level Turkish Language Teaching textbook titled Yedi İklim (Seven Climates) and the 1A-1B proficiency level textbooks Korean Language Teaching textbooks titled Sejong Hangugo and assist those who will prepare and write Turkish and Korean textbooks.

İnsanlar, geçmişten günümüze kadar çeşitli sebeplerle kendi dillerinin dışında farklı diller öğrenme ihtiyacı duymuşlar ve yeni bir dil öğrenmek-öğretmek için de ders kitaplarından yararlanmışlardır. Bu nedenle de çeşitli kurum ve kuruluşlar da dil öğretimiyle ilgili olarak seviyelere göre ders kitapları hazırlamaktadır. Ancak bu kitaplar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında temaların ve bu temalara uygun kelimelerin tespit edilmesi gelmektedir.

Son yıllarda Türkiye ve Güney Kore hem siyasi hem de ticari alanda büyük gelişme kaydeden iki devlettir. Buna bağlı olarak dünyada hem Türk kültürü hem de Kore kültürü merak edilmektedir. Bu nedenle iki kültürü yakından tanıyabilmek ve öğrenebilmek için insanlar; Kore ve Türk dizilerini izlenmekte, şarkılarını dinlemektedirler. Ayrıca Türk ve Kore kültürüne ilgi duyan insanlar Türkçe ve Korece öğrenmek için dil öğreten kurum ve kuruluşlara başvurmaktadırlar.

Yunus Emre Enstitüsü; Türk tarihini, kültürünü, sanatını yurt dışında 58 kültür merkezi aracılığıyla tanıtmakta ve bu merkezlerde Türkçe öğretmektedir. Kore Hükümeti Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Kral Sejong Enstitüsü de 60 ülkedeki 180 enstitüsünde Yunus Emre Enstitüsü gibi Kore kültürünü tanıtmanın yanı sıra Korece öğretmektedir. Bu çalışmada her iki ülke enstitüsünün dil öğretimi için A1 seviyesinde hazırladıkları ders kitaplarındaki temalar ve kelimeler incelenip karşılaştırılacaktır. Yedi İklim Türkçe Öğretimi A1 kitabı ile Sejong Hangugo Korece Öğretimi 1A-1B kitapları karşılaştırılarak bundan sonra kitap hazırlayacaklara yardımcı olmak amaçlanmaktadır.