İrisin ve Vasküler Kontraktilite Üzerine Etkileri


Creative Commons License

Demirel S., Şahintürk S., Özyener F.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, no.1, 2020 (Peer-Reviewed Journal)