Determination of Relationships Between Grain Yield and Some Yield Components in Bread Wheat (Triticum aestivum L.)


Creative Commons License

Kurt Polat P. Ö., Aydoğan Çifci E., Yağdı K.

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, vol.3, no.21, pp.355-362, 2014 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 21
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.355-362
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2009/10, 2010/11, 2011/12 yıllarında, 22 ileri kademedeki ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) hattı ile 3 buğday çeşidi (Flamura, Gönen, Pehlivan) kullanılarak tesadüf blokları deneme deseninde ve 3 tekrarlamalı olarak kurulmuş olup, Bitki boyu (BB), Başak boyu (BŞB), Başakta başakçık sayısı (BBS), Başakta tane sayısı (BTS), Başakta tane ağırlığı (BTA), 1000 Tane ağırlığı (1000TA) gibi bazı verim ögelerinin tane verimiyle (TV) doğrudan ve dolaylı etkilerini belirlemek için yürütülmüş ve irdelenen tarımsal özellikler arasındaki ilişkiler Path analizi ile korelasyon katsayıları kullanılarak değerlendirilmiş ve Bursa koşullarında yapılacak ekmeklik buğday ıslahı çalışmalarında, BTS ve BTA’nın tane verimi için yapılacak seleksiyonlarda başarı ile kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.); Tane verimi; Korelasyon katsayıları; Path analizi; Verim ve verim öğeleri