Sulu çözeltilerde 1,2-dihidroksibenzen–3,5-disülfonik asit, 2,3-dihidroksinaftalen-6-sülfonik asit ve 3,5-disülfosalisilik asit ile itriyum(III) komplekslerinin oluşumu


AYDIN R. , ÖZER U.

X. Ulusal Kimya Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 21 September 1994

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey