KORONA VİRÜSÜN ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ETKİLERİ:MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Tugay O., Dokur Ş.

ASOS JOURNAL THE JOURNAL OF ACADEMİC SOCİAL SCİENCE ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.2020105, pp.75-86, 2020 (Peer-Reviewed Journal)