Meydan TAK B., Çiftçioğlu B.A., Özçakır A.,Ahmet Divleli ’xx’xxMesleki Bağlılığın Bireylerin Mesleklerine ve Çalıştıkları Örgüte İlişkin Tutumlarını Nasıl Etkilediğini Anlamaya Yönelik Bir Alan Araştırması The Journal of Industrial Relations Human Resources 6-26 2009


MEYDAN B., ÇİFTÇİOĞLU B. A., ÖZÇAKIR A.

The Journal of Industrial Relations Human Resources, vol.11, no.4, pp.6-29, 2009 (Peer-Reviewed Journal)