Çalışma Yaşamında Ayrımcılık: LGBT Bireylere Yönelik Nitel Bir Araştırma


ACAR ERDUR D., ÖZGÜNLÜ F.

Business and Economics Research Journal, vol.11, no.2, pp.479-484, 2020 (Peer-Reviewed Journal)