FOLKLORIC THERAPIES IN THE URINARY TRACT DISEASES AND SOME EXAMPLES FROM ISTANBUL AND BURSA HERBALISTS


Creative Commons License

Kafa S., Atıcı E.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, vol.13, no.2, pp.120-124, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.120-124
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Traditional treatment methods are the primitive methods used by people. Phytotherapy is one of these traditional treatments and has been used among people from antiquity to today. In this article, some drugs which are used by the people for the urinary tract diseases are given as examples and the usage of those herbs are studied from the point of view of modern medicine. These samples are obtained by İstanbul and Bursa herbalists.

Geleneksel tedaviler, halk arasında kullanım alanı bulan ilkel tedavi yöntemleridirler. Özellikle bitkilerle tedavi, antik çağlardan günümüze kadar gelmiş ve modern tıptaki gelişmelere rağmen, insan-ların nesilden nesile aktarımlarıyla ve bilimsel metotlardan uzak olarak devam etmektedir. Bu çalışmada, üriner sistem hastalıklarının ilkel tedavisi için halk arasında kullanılmakta olan bitkilere, İstanbul ve Bursa aktarla-rından alınan örnekler verilerek, bu bitkilerin kullanımlarının modern tıptaki yeri irdelenmektedir.