Regional solar and wind energy characteristics and it’s energy potential in northwest of Turkey


Biçen T., Ayhan Arslan A., Vardar A.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.527-538, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, solar and wind energy properties and energy potentials around the Marmara Sea (North-West Turkey) are discussed from the perspective of climate change. The meteorological data of thirteen stations in this region were used. According to the results of 58 years between 1960 and 2017; temperature values of all stations increased between 0.8 and 1.7 oC. This increase is considered to be related with climate change. In this context, the importance of renewable energy sources such as solar and wind is increasing. The solar energy potential in the region is estimated to be between 1108.4 and 1488.9 kWhm-2yr-1 and the wind energy potential is between 1005.5 and 7007.9 kWhm-2yr-1. The evaluation of these energy reserves is very important in the prevention of climatic processes caused by fossil energies.

Bu çalışmada, Türkiye’nin Marmara Denizi çevresinde (North-West Turkey) güneş ve rüzgâr enerjisi karakteristikleri ile enerji potansiyelleri, iklim değişikliği perspektifinden ele alınmıştır. Bu bölgede bulunan on üç istasyonunun meteorolojik verilerinden yararlanılmıştır. 1960 ile 2017 yılları arasındaki 58 yıllık ölçüm sonuçlarına göre; istasyonların tamamında sıcaklık değerlerinin 0,8 ile 1,7 oC arasında artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu artışının iklim değişikliği ile ilişkili olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi daha da artmaktadır. Bölgede güneş enerjisi potansiyelinin 1108.4 ile 1488.9 m-2yıl-1 arasında ve rüzgâr enerjisi potansiyelini ise 1005,5 ile 7007,9 kWhm-2yıl-1 arasında olduğu hesaplanmıştır. Söz konusu enerji rezervlerinin değerlendirilmesi, fosil kökenli enerjilerin sebep olduğu iklimsel süreçlerin önlenmesinde oldukça önemlidir.