Yüksek Öğrenim Politikalarında "Biz" Problemi


Kuçlu E.

Presentation, pp.1-7, 2021

  • Publication Type: Other Publication / Presentation
  • Publication Date: 2021
  • Page Numbers: pp.1-7
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de eğitim meselesi çözüm bekleyen öncelikli sorunlar arasında yer almaktadır, ancak Tanzimat’tan bu yana bilhassa modernleşme süreciyle birlikte eğitim meselesi metodoloji, müfredat ve istikamet bakımından hem batılı hem de doğulu düşünmeyi ihtiva eden bir alaşıma dönüşmüştür: günümüzde bu alaşım olumsuz ve dahası faydasız olmakla itham edilmektedir. Bu metin bu alaşımı eğitimde ve öğretimde en temel unsurlardan biri olan “temellük-kendine mal etme” problemi üzerinden tartışır, bu tartışma ekseninde şu sorular ile bir sorgulama güzergahına meyleder: Eğitim-Öğretim problemimizin önündeki yegane problem çoğu kez iddia edildiği üzere ontolojik bakımdan doğulu bir düşünce dünyasına doğmuş olmamız ve Batılı düşünme formuna intibak edemememiz midir? Veya intibak problemi yaşadığımız Batılı düşünme biçimine alternatif olabilecek bir düşünme biçimine sahip olmayışımız mıdır? 

      Bu metin bu sorular üzerinden kendine bir güzergah tayin eder, buna göre tartışılması gereken en temel ve öncelikli problemin “intibak” ve “temellük” problemlerini ortadan kaldıracak  bir şümullü bir “biz” problemi olduğu iddiasındadır. Ancak “biz” fikri mevcut bütün sorunlardan daha derin kökleri haiz bir sorundur, çünkü “biz”i ifade edecek biz üzerine çok boyutlu ve köklü düşünmeye sevk edecek kaynakların ortaya çıkarılması dahası anlaşılması meselesi ilk elden bu alandaki entelektüel yetersizliği ifşa edecektir: “Biz”i var eden “dil”in, “tarih”in ve “coğrafya”nın sahip oldukları konusundaki yetersizlik. Bu yetersizlik alternatif bir düşüncenin dile gelmesinin önündeki en çetin ve aşılması en güç problem olarak düşünce ufkumuzda belirmektedir. Dolayısıyla bu metin, eğitim-öğretim sisteminin sahip olduğu sorunlar karşısında bunun “biz”e uygun olup olmadığı konusunda bir çırpıda yargıda bulunmaya imkân verecek, dahası “biz”e uygun bir eğitim-öğretim sistemi geliştirmeye imkân verecek entelektüel ve akademik bir “biz” tasvirine henüz sahip olup olmadığımız problemini tartışmaya açmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Eğitim-Öğretim, Yüksek öğretim, Temellük, Biz, intibak problemi