Kamu Hizmetlerinden Memnuniyetin Çok Boyutlu Ölçekleme İle Analizi


EREN ŞENARAS A., ÇETİN I.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.2, pp.195-209, 2017 (Peer-Reviewed Journal)