İmlâsı Yönüyle Dikkat Çeken Bir Eser: Resimli İran Sefaretnâmesi (Metin)


ULUOCAK M.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.20, pp.112-141, 2011 (Peer-Reviewed Journal)