Manyetizma Manyetik Maddeler ve Uygulamaları


Derebaşı N.

Cinius Yayınları, İstanbul, 2018

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Cinius Yayınları
  • City: İstanbul
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes

Abstract

ÖNSÖZ

 

Manyetizma konusu bazı üniversitelerde lisans eğitiminde seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Ayrıca tüm üniversitelerdeki lisansüstü eğitimde ilgili alanda verilen derslerle konular tamamen veya kısmen ilgilidir. Bunun yanında özellikle çelik kullanan tüm endüstri dallarında çalışan teknik elemanları yakından ilgilendirmektedir. Çünkü bu alanda yazılmış Türkçe kitap bu kapsamda bulunmamaktadır. Bu sebepten manyetizma kitabı, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin, konu ile ilgili araştırma yapan araştırmacıların, ilgili endüstrilerde çalışan teknik elemanların ve konuya ilgi duyan okuyucuların yararlanabileceği ve destek alacağı bir kitaptır.

            Manyetizma kitabını yaklaşık iki yıla yakın bir süre içinde hazırlamış bulunuyorum. Kitabın yazılmasında 100’den fazla kaynaktan yararlandım. Bu kaynaklar arasında ilgili konuda tüm dünyada araştırmacıların ve öğrencilerin en yaygın kullandığı kitaplar bulunmaktadır. Bu kitapların bazılarının yazarları ile birlikte yapmış olduğumuz araştırmalar ve konu ile yapmış olduğum iki doktora tezim, doktora sonrası araştırmalarım da kitapta yer almaktadır.

            Kitapta tüm anlatımda, eşitliklerde, şekillerde ve problemlerde herhangi bir karışıklığa yol açmamak için standart birim sistemi (MKS) kullanılmıştır. Bu sayede kuramsal çalışan araştırmacılar ile deney ve uygulama yapan araştırmacıların çalışmaları ve konuyu anlamaları daha uyumlu olacaktır.

            Kitabın yazımında Türkçe karşılığı olan yabancı kelimelerin karşılıklarının kullanılmasına özen gösterilmiştir. Karşılığı tam olarak bulunmayan yabancı kelimeler ve tanımlar için ise konuya uygun net anlaşılır Türkçe kelimeler yer almıştır.

            Kitap toplam olarak 14 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde manyetizmada kullanılan birim sistemleri tanıtılarak manyetizmada kullanılan kavramlar açıklanmıştır. 2. bölüm manyetik ölçmelerin geniş bir incelemesidir. Bu bölümde manyetik alan ölçmeleri ve manyetik devreler yer almıştır.

            3, 4, 5 ve 6. bölümlerde manyetizmanın çeşitleri fiziksel temellerine bağlı ayrıntılı olarak verilmektedir. Bu bölümler okuyucuya manyetizmanın oluşumunu ve diamanyetizma, paramanyetizma, ferromanyetizma, antiferromanyetizma ve ferrimanyetizma olan çeşitlerini tanıtmaktadır.

            7. ve 8. bölüm konu ile ilgili araştırmacıların manyetik maddeler konusunda anlaşılması en çok istenen konulardır. Bu konularda manyetik maddelerin sıcaklık, kuvvet manyetik alan ve madde yapısı gibi fiziksel özelliklerden nasıl etkilendikleri anlatılmıştır.

            9. bölüm ise manyetizmanın temelini açıklayan, anlatan domain konusunu içermektedir. Domainleri anlamak mıknatıslanmayı ve maddenin fiziksel etkilere davranışını anlamaktır.

            10. ve 11. bölümler uygulamadaki manyetik maddeleri, özelliklerini, çeşitlerini ve kullanım yerlerini açıklamaktadır. Bu bölümlerde manyetik maddelerin hangi özelliklerine göre bazen transformatör çekirdeklerinde bazen de sabit mıknatıs olarak kullanabileceği yer almaktadır.

            12. bölüm manyetik maddelerin en önemli ve yaygın uygulaması olan kayıt ortamlarını anlatmaktadır. Manyetik kayıtın gerçekleşmesi ve kullanılan manyetik ortamın özelliği bu bölümde bulunmaktadır.

            13. bölüm kuşkusuz çelik endüstrisinde çok yaygın yer alan tahribatsız manyetik yöntemleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Burada en yaygın kullanılan yöntem olan girdap akımları yöntemi anlaşılır, açık ve net olarak uygulamaları ile verilmektedir.

            Son bölüm olan soğutma bölümü bu sanayide çalışmakta olan ar-ge yapan teknik personelin istek ve teşvikleri ile hazırlanmıştır. Günümüzde en çok araştırmanın yapıldığı alanlardan biri olan manyetik soğutma, geleneksel soğutma sistemleri ile karşılaştırılmıştır. Daha da önemlisi termoelektrik soğutma ve bu konudaki gelişmeler, manyetizma ve termoelektrik konularının her ikisi de doktora araştırma konum olmasından dolayı ayrıntıları ile yer almıştır.

            Gösterilen titizliğe rağmen kitabımın hazırlanmasında gözden kaçan eksiklik veya hataların giderilmesi konusunda okuyucuların öneri, istek ve dilekleri kitabımın gelişimi yönünden beni fazlasıyla memnun edecektir. Yaklaşık iki yıl gibi bir süre içinde otuz yılı aşan mesleki deneyimimi kapsayan ve yaygın kullanılan çok sayıda yabancı kitap ve içerikteki konularla ilgili araştırmalardan yararlanarak hazırladığım bu kitabın, konu ile ilgili tüm öğrencilere, araştırmacılara, mühendislere ve meslektaşlarıma faydalı ve yararlı kaynak kitap olacağını ümit ediyorum.

 

Prof. Dr. Dr. Naim Derebaşı

Uludağ Üniversitesi               

Fizik Bölümü                         

Ocak 2018