Kurutulmuş Domates ve Domates Salçası Üretimi.


ÖZYÜREK H., İNCEDAYI B., ÇOPUR Ö. U.

Tarımtürk, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, no.38, pp.41-46, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)