AKCIĞER ADENOKARSINOMUNDA GEN MUTASYONDAĞILIMI VE ILIŞKILI FAKTÖRLER: TÜRKIYE’DE ÇOKMERKEZLI PROSPEKTIF ÇALIŞMA


YILMAZ Ş., METİNTAŞ S., KARADAĞ M., YILMAZ DEMİRCİ N., güçlü ö., akın kabalak p., ...More

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ULUSLARARASI KATILIMLI 22. YILLIK KONGRESİ, 10 - 14 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Bursa Uludag University Affiliated: Yes