Yönetimde Cinsiyet Temelli Rol Kalıp Yargıları: Schein’ın Betimleyici İndeksinin Test Edilmesi


ÇINAR ALTINTAŞ F., KAVURMACI C.

Journal of Academic Value Studies, 2019 (Peer-Reviewed Journal)