Bazı Entomopatojen Nematodların Blattella germanica L. (Dictyoptera: Blattellidae) Üzerindeki Etkileri.


SUSURLUK İ. A., ökten e.

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, 2000 (Peer-Reviewed Journal)