BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ


TUNALI SARI H. N., YILMAZ A.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.4, pp.295-318, 2016 (Peer-Reviewed Journal)