Renewable Energy Resources and Sustainability Index


Creative Commons License

Sevilgen G., Kılıç M.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.69-79, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Son yıllarda dünyadaki enerji gereksinimi, belirgin bir artış göstermektedir. Buna bağlı olarak temiz ve sürdürülebilir enerji kaynakları üzerindeki bilimsel araştırmalar ivme kazanmıştır. Bir enerji kaynağının var olması tek başına yeterli değildir aynı zamanda bu enerji kaynağının kapasitesi, çevreyle olan uyumu, ekonomik faktörler, devamlılığı gibi parametrelerde dikkate alınmalıdır. Bu parametreler göz önünde bulundurulduğunda “sürdürülebilirlik” ve “yenilenebilir” kavramları önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle sürdürülebilirliği değerlendirme araçları literatürde mevcut bilgilerle genel olarak ifade edilmiş ve indeks ve göstergelere dayanan sürdürülebilirlik araçları literatürde yer alan örneklerle açıklanmaya çalışılmış ve Türkiye şartları için örnek uygulamalar yapılmıştır. Daha sonra bazı yenilenebilir enerji kaynakları için küresel sürdürülebilirlik indeks ve göstergelerine değinilerek enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine ilişkin sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.