Spermatogical characterics od stattion semen diluted with different diluents and stored at 5o C for 24 hours


Gökçen H., Tümen H., Doğan İ., Sönmez C., Demirel M.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.73-80, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada 24 saat süreyle 5oC’de saklanan aygır spermasının spermatolojik özelliklerinde meydana gelebilecek değişimlerin saptanması amaçlandı. Materyal olarak kullanılan 6 aygırdan alınan spermalar 3 bölüme ayrıldı ve 3 ayrı sulandırıcı ile sulandırıldı. Sperma alındıktan hemen sonra yapılan spermatolojik muayeneler sulandırdıktan sonra, 5oC’de ve 12 ile 24. saatlerde tekrarlandı. Ortalama motilite, ölü, anormal ve akrozom yapısı bozulmuş spermatozoon oranlıları 24. saatte sırasıyla %15.7, 51.0, 36.1 ve 2.7 olarak bulundu.