Broiler TAvuklarda Yeme İlave Edilen Saccharomyces cerevisiae ve Fitaz’xxın Büyüme Performansı ve Plazma Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkisi


SÜZER B., ALTINBAŞ B., SEYİDOĞLU N., ARICAN İ., ORMAN A., YILDIZ H., ...More

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.34, pp.15-23, 2015 (Peer-Reviewed Journal)