SBS ye Hazırlanan Öğrencilerin Sınav ve Matematik Kaygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


OKSAL A., DURMAZ B., AKIN A.

CUMHURİYET INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION, 2013 (Peer-Reviewed Journal)