Kendi kendine / kendiliğinden olma / oluş bildiren eylemlerinsınıflandırılması üzerine


ÜSTÜNOVA K.

RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.8, pp.1-13, 2020 (Peer-Reviewed Journal)